Servis

Máte problém s hodiny? Něco nefunguje? Zde najdete nejčastější dotazy.

Baterie se rychle vybíjí
To se může stát s ohledem na typ použité baterie. Doporučujeme používat alkalické baterie, neboť ty mají delší životnost. Nikdy nepoužívejte dobíjecí! Životnost baterie se pohybuje mezi 9-12 měsíci při běžném používání a pokojové teplotě.

Hodiny běží pomalu nebo neběží
Vyměňte baterii za novou. Raději použijte alkalické baterie pro delší životnost. Příčinou také může být stlačený střed hodinových ručiček příliš hluboko dolů. To může mít vliv na chod hodinového strojku. Chcete-li tento problém vyřešit, opatrně ho zvedněte lehce nahoru.

Hodiny běží pomalu (hodiny s kyvadlem)
Zkontrolujte, zda jsou hodiny vždy ve visu rovnoběžně se stěnou (zvláště kyvadlo).

Hodinové ručičky jsou volné nebo visící
Tato situace může nastat, když hodinové ručičky spadnou z hřídele hodinového strojku. Buďte velmi opatrní při rozbalování hodin. Hodinové ručičky je nutné zpět nasadit. První vložte hodinovou ručičku, pak minutovou a nakonec sekundovou. Znovu nastavte správný čas a zkontrolujte, zda jsou všechny ručičky rovnoběžné a navzájem se nedotýkají.